home icon work icon education icon city icon

עישון – לא רק סיגריות: על מוצרי העישון החדשים

על סיגריות אלקטרוניות ומוצרים חדשים בשוק העישון - כניסת מעשנים חדשים באמצעות גאדג׳ט תמים

היום כבר אין עוררין על כך שעישון וסיגריות מזיקים למעשנים אקטיביים ופאסיביים כאחד. מרבית הציבור ואנשי המקצוע יודעים זאת. מה שפחות ידוע הוא מה קורה בשוק מוצרי העישון וכדאי מאוד לדעת. בשנים האחרונות הדומיננטיות של הסיגריה המסורתית נמצאת בירידה, ואילו שוק מוצרי העישון הולך ומתרחב לשלל מוצרי עישון וטבק חדשים המציפים את השוק. המחקרים כבר מראים את מסוכנות השימוש בהם, אך לעתים הרגולציה המגבילה את שיווקם משתרכת מאחור.

מוצרי הטבק והעישון בקרב השחקנים החדשים בזירה נחלקים ל-3 סוגים עיקריים:

 • סיגריית טבק בחימום – סיגריה ללא בעירה, הכוללת מקור חימום וטבק. הטבק מחומם לטמפרטורה שאינה יוצרת בעירה אלא תרסיס לשאיפה על ידי המשתמש.
 • סיגריה אלקטרונית רב-פעמית – מוצר אלקטרוני המאדה נוזל מתוך מחסנית, לשם שאיפת האדים דרך פיית המכשיר. מחסנית המוצר ניתנת למילוי חוזר.
 • סיגריה אלקטרונית חד-פעמית - סיגריה אלקטרונית אשר מיכל הנוזל שלה אינו ניתן למילוי חוזר.

בשנים האחרונות, המוצר הבולט ביותר בקטגוריה זו הוא הסיגריות האלקטרוניות – בין אם רב-פעמיות או חד-פעמיות, שתיהן מעוצבות כגאדג׳ט נחשק ו-״מתקדם״ ומכילות בתוכן נוזל אידוי רב-מרכיבים, אשר לרוב כולל ניקוטין ממכר ורעיל, ומגוון טעמים מתוקים (תפוח, תות, אפרסק, ממתקים) שמשווים למוצר חזות תמימה, ילדותית ומושכת. מוצרים אלו קוראים תגר על התפיסה הרווחת בקרב הציבור אודות העישון והמוצר הדומיננטי בעבר, הסיגריות: 'סיגריה – זה מגעיל אותי'.

בואו וננפץ כמה מיתוסים:

בקרב בני נוער יהודים בישראל:

 • 24% התנסו בעישון סיגריה אלקטרונית.
 • 18.6% מבני הנוער בחרו בסיגריה האלקטרונית כמוצר העישון הראשון שהתנסו בו.
 • 120% עלייה נרשמו בהתנסות בסיגריה אלקטרונית בין אפריל 2018 לאפריל 2021.
 • 8.2% משתמשים בקביעות בסיגריה אלקטרונית.
 • 46.8% רוכשים את מוצרי העישון בעצמם, למרות האיסור על מכירת המוצרים לקטינים.
 • 19.3% רוכשים אותם במכולת או בפיצוצייה.

מדוע הסיגריות האלקטרוניות מהוות סיכון מיוחד? 

 • מדובר במוצר המסווה את סכנותיו מאחורי חזות תמימה.
 • בשל היותו מוצר חדש, הרגולציה בנוגע אליו משתרכת מאחור.
 • הסיגריות האלקטרוניות החד-פעמיות מתעתעות בנוער לחשוב שמדובר בהתנסות חד-פעמית, אך זו הופכת עד מהרה להתנסויות ״חד-פעמיות״ רבות – ומשם להתמכרות.
 • סיגריה אלקטרונית חד-פעמית אחת יכולה להכיל כמות שאיפות השווה ל-4-8 חפיסות סיגריות.
 • הסיגריות האלקטרוניות נמכרות במחירים אטרקטיביים.

כיצד שומרים על הילדים והנוער מפני הסכנה?

 • קוראים ומשכילים אודות נזקי הסיגריות האלקטרוניות.
 • מעבירים לילדים ולבני הנוער את העובדות אודות המוצר, בצורה מותאמת.
 • מהווים דוגמה אישית.