home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא: חזון ויעדים

יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות, מציאות בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מעגל החיים

החזון

יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות, מציאות בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מעגל החיים.

האמונה

"לכל אדם הזכות לחיים פעילים ובריאים ולסביבה המאפשרת אותם, ולכל אחת ואחד הזכות להשפיע על מימושה ברמה האישית, הקהילתית והציבורית."

עקרונות פעולה

 • לתכנן, לפתח, וליישם מדיניות ציבורית.
 • לפתח סביבה מאפשרת ותומכת: פיזית, חברתית, תקשורתית, חינוכית וארגונית.
 • לפתח מארג של חיבורים, יוזמות ושותפויות.
 • לבנות קהילה תומכת וליצור תנועה חברתית רחבה.
 • להפוך את עקרונות החיים הפעילים והבריאים לנורמה חברתית מקובלת ומוערכת.

כל זאת, תוך כיבוד ערכים חברתיים בסיסיים של: חופש, שמירה על פרטיות, צדק, שוויוניות, ערבות הדדית, כבוד הדדי, שלוֹמוּת (Well Being) והגשמה עצמית.

ייעוד

 • להוביל מאמץ לאומי מכוון לקידום בריאות תושבי ישראל, הפועל ליצירת סביבה המאפשרת ותומכת בחיים פעילים ובריאים, ומקדם הרגלי תזונה בריאים יותר ושילוב פעילות גופנית בחיי היומיום בקרב כל קבוצות האוכלוסייה.
 • לפתח מארג חדשני של חיבורים, יוזמות ושותפויות בין הסקטור הממשלתי, המקומי, הציבורי והעסקי.
 • להציב את נושא חיים פעילים ובריאים בקדמת סדר היום הציבורי, הפוליטי, התקשורתי, החברתי והאישי.
 • ליצור תנועה חברתית רחבה ומכלילה לחיים פעילים, בריאים וטובים יותר.
 • לתת השראה, לעודד ולהניע קידום חיים פעילים ובריאים בקרב גורמי ממסד, שלטון מקומי, מוסדות, ארגונים, סקטור מסחרי, אמצעי תקשורת, מנהיגי דעה והציבור בכללותו – ברמה הארצית, המקומית ובקהילה.
 • להפוך את החיים הפעילים והבריאים לנורמה חברתית מקובלת ומוערכת בישראל.

האסטרטגיה

 • פיתוח מדיניות, לרבות חקיקה, ואכיפתה.
 • לעודד יזמות מקדמת חיים פעילים ובריאים בהובלת הפרט, החברה האזרחית, והארגונים המקומיים.
 • להביא לשיפור הבריאות ואיכות החיים באמצעות העלאת שיעור העוסקים בפעילות גופנית, בכל רצף החיים.
 • לשמר ולחזק הרגלי אכילה בריאים בקרב האוכלים בריא, להעלות את צריכת מזון בריא בקרב הציבור הרחב, ולהפחית בצריכת מזונות רוויים בסוכרים, בשומנים ובמלח.
 • להביא למניעת עלייה במשקל יתר בקרב האוכלוסייה במשקל תקין, והפחתת שיעורי המשקל והשמנת יתר בקרב האוכלוסייה בעודף משקל.
 • לתכנן, לפתח וליישם פעולות בסביבות ובמעגלי החיים השונים.
 • להפיץ ולהנגיש מידע רלוונטי, להקנות ידע, כלים, ומיומנויות, בנושאי תזונה ופעילות גופנית.
 • להגביר מודעות, לחזק את השיח והנורמות החברתיות המקדמות חיים פעילים ובריאים לאורך זמן.

אוכלוסיות יעד, מתוך ספר המותג של אפשריבריא:

ספר המותג של אפשרי בריא

יעדים

יעדי העל לשנת 2020 נועדו להאט את שיעור העלייה במחלות כרוניות:

 1. העלאת העוסקים בפעילות גופנית מקדמת בריאות, בכל רצף החיים
 2. העלאת צריכת מזון בריא והפחתת צריכת המלח באוכלוסייה
 3. מניעת עליה במשקל בקרב אוכלוסייה במשקל תקין והפחתת עודף משקל והשמנת יתר באוכלוסייה

התכנית פועלת בהתאם להמלצות שהתוותה היוזמה "לעתיד בריא 2020" אשר הוקמה בשנת 2005 על-ידי משרד הבריאות כדי לגבש תכנית אב למדינת ישראל בתחום המניעה וקידום הבריאות. מטרותיה: שיפור איכות החיים והארכת תוחלת החיים של האוכלוסייה, תוך צמצום פערי הבריאות שבתוכה. יעדי אפשריבריא מבוססים על היעדים שנקבעו על-ידי הועדות המקצועיות של "לעתיד בריא 2020".

שם התכנית, "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא", מגלם בתוכו את אחריותנו כמדינה, לאפשר לכל אחת ואחד לאכול בריא, לחיות בתנועה ולהרגיש טוב, ואת מחויבותנו לסביבה המאפשרת בחירות בריאות יותר לתושביה.

לקריאה נוספת

התכנית 2020 לעתיד בריא, באתר משרד הבריאות

מפת רשויות אפשריבריא לשנת 2020

מפת בתי ספר מקדמי בריאות

מפת מתקני הספורט בישראל