home icon work icon education icon city icon

ארוחה משפחתית זה אפשריבריא

מכינים ארוחה בריאה וחגיגית ומפנים מרחב לשיח ולחוויה משפחתית

החשיבות של ארוחה משפחתית היא גם בהיבט התזונתי-בריאותי וגם בהיבט המשפחתי-אישי.
זו לא סתם אכילה - זה לפנות מקום לשיח. זו הזדמנות לשמוע מהילדים מה עבר עליהם ולשתף מה עבר עלינו, הזדמנות להניח את הפלאפונים בצד ולראות אחד את השני, להסתכל בעיניים ולחזק את הקשר המשפחתי.

זו הזדמנות לחנך לאכילה בריאה, לאכול ירקות טריים (ההורים מהווים דוגמה לאכילה ולהתנהגות). אנחנו יכולים להתחיל בתכנון התפריט עם הילדים ולהפוך את הארוחה המשפחתית למשחק משפחתי (יש לנו גם הצעות למתכונים…).
הילדים יכולים לכתוב את התפריט, לצייר ולקשט, וגם לסייע בהכנת הארוחה, בסידור השולחן וגם בתהליכי הניקוי בסיום.

הארוחה המשפחתית תוכל להפוך לחלק מהשגרה היומיומית בחיי הילדים ותקנה תחושת ביטחון ויציבות ותתרום לגיבוש המשפחתי.

ארוחות משפחתית משותפות לכל בני הבית בכל יום הם מנהג שהפך קשה יותר ויותר ליישום במהלך השנים. השגרה החדשה מאלצת אותנו לא פעם לוותר על ארוחות מסודרות, "ולחטוף" משהו על הדרך. כיוון שכך, במהלך ימי השבוע יש להורים מעט הזדמנויות להשפיע על המזונות אליהם הילדים נחשפים, על הרגלי האכילה שלהם, ועל שילוב ירקות ופירות בתפריט היומי. בנוסף, חלק ניכר מההורים חש צורך "לפצות" את הילדים לאחר השעות הרבות שבילו בצהרונים ובחוגים, ורצון זה לעיתים בא לידי ביטוי באכילת מזון מהיר, מעובד, חטיפים וממתקים. כל זה כמובן, עוד לפני שדיברנו על ילדים ובני נוער המבלים, לרוב לבדם, שעות ארוכות מול המסכים השונים.

יתר על כן, במחקרים רבים שנערכו בנושא נמצא כי יש לארוחה המשפחתית הרבה מאוד יתרונות. למרות הקושי הכרוך בקיומן השוטף בשגרה, ארוחות משפחתיות מספקות תועלות שלא כדאי לוותר עליהן:

  • ארוחה משותפת יוצרת הזדמנות לפיתוח קשרים בין בני הבית, תרגול מיומנות חברתית על ידי הקשבה והתעניינות באחר.
  • בארוחה המשפחתית ישנה הזדמנות לשתף במתרחש מחוץ למסגרת הביתית ולספק תמיכה הדדית בשעות משבר וקושי.
  • בזמן הארוחה המשפחתית יש להורים יכולת לפקח על כמות המזון ואיכות, אותו צורכים הילדים.
  • הארוחה המשפחתית תוכל להפוך לחלק מהשגרה היומיומית בחיי הילדים ותקנה תחושת ביטחון ויציבות ותתרום לליכוד משפחתי.

במחקר של אוניברסיטאות קולומביה ומינסוטה שפורסם במגזין לרפואת ילדים Journal of Pediatrics, החוקרים בדקו מידע שנאסף בחטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים מכ-2,100 בני נוער אמריקניים ממינסוטה, שהשתתפו בתכנית שעקבה אחרי הרגלי האכילה והפעילות הגופנית שלהם, ולבחינת גורמי השפעה שונים על בריאותם בהמשך חייהם. לאחר עשר שנים, החוקרים שבו וראיינו את אותם הנבדקים בשנית. בין היתר, הנבדקים נשאלו לגבי הרגלי הארוחות המשפחתיות שלהם.

  • בממוצע, 51% מבני הנוער שהשתתפו במחקר היו בעלי משקל עודף, ו-22% סבלו מהשמנת יתר.
  • בקרב בני הנוער שבבתיהם מעולם לא קיימו ארוחות משפחתיות, 60% היו בעלי עודף משקל, ו-29% סבלו מהשמנת יתר.
  • נמצא קשר בין קיום ארוחות משפחתיות בתקופת ההתבגרות, אפילו 1-2 ארוחות בלבד בשבוע, לבין שיעורי השמנה נמוכים יותר בגילאים מבוגרים יותר.
החוקרים הסיקו כי ארוחות משפחתיות עשויות להגן מפני השמנה, בין היתר בשל היותן הזדמנות לחיבור רגשי בין בני המשפחה, חיזוק הקשרים, מתן דוגמה אישית של ההורים להרגלי אכילה משופרים, והגשת מזון בריא יותר הכולל ירקות, פירות ודגנים מלאים.

לקריאה נוספת

למחקר המלא A family meal a day may help keep obesity away