home icon work icon education icon city icon

ישראלי זה הכי בריא בגני הילדים

עלון רעיונות בריאים לחגיגות עצמאות בגני הילדים לגננות, גננים וצוותי חינוך

עלון לנשות ואנשי חינוך בגני הילדים המכיל רעיונות בריאים לחגיגות יום העצמאות עם הילדים. חגיגות של ישראל בריאה ושמחה שחוגגת עצמאות עם תזונה בריאה וחקלאות ישראלית. ארוחות חגיגיות המבוססות על קשת המזון לתזונה בריאה, פעילויות כיפיות של בישול בריא ותנועה, וערכים שרצוי לתת לילדים באירועי החג: שיתוף, משפחתיות, תרבותיות מגוונת, למידה ועוד.

להורדת העלון