home icon work icon education icon city icon

יותר שבילי הליכה – יותר תושבים מאושרים

מתברר שבאמצעות השקעה בתשתיות המעודדות פעילות גופנית במרחב הציבורי הרשות המקומית יכולה לסייע לתושבים להיות מאושרים יותר

צועדים בטיילת הכט, חיפה.

לרשויות המקומיות השפעה על יצירת סביבה פיזית ותפיסתית שבה אפשר לנוע, ומקדמת פעילות גופנית. כך למשל, נוח ובטוח הרבה יותר לצאת להליכה או פעילות בחוץ, ללא עלות, בסביבה בה יש שבילי הליכה מוארים ובטוחים, פארקים, ומתקני כושר מוצלים שהגישה אליהם קלה. הערים גם יכולות ליזום אירועים, פעילויות מודרכות וכד', שלא רק מאפשרים לאנשים לשלב פעילות גופנית בשגרת החיים שלהם – אלא גם הופכים את הפעילות לנראית, בולטת ובשל כך גם נורמטיבית ומקובלת. כל זה נכון גם לגבי מוסדות שבהם לרשויות המקומיות השפעה ניכרת, כמו בתי ספר וגני ילדים, מתנסים ועוד.

אבל מתברר שיש תועלות נוספות שהתושבים ברשויות המפתחות תשתיות פעילות גופנית מפיקים. במחקר שנערך בפילדלפיה ב-2013, נמצא כי בערים שיש בהן מדרכות ושבילים מוסדרים ומותאמים להליכה ופארקים מוארים, יש יותר תושבים בריאים ושבעי רצון מאיכות חייהם.

את שיעור התושבים שבעי הרצון ניתן לייחס, בין השאר, להפחתה בזיהום האוויר והרעש, לסביבה נעימה וירוקה יותר ולחייהם הפעילים. כמובן שגם הרשויות מרוויחות: השקעה במדיניות כללית ובתכניות שהופכות את היישוב לידידותי יותר לפעילות הופכת את הרשויות לאטרקטיביות יותר לתושבים, למעסיקים ולמבקרים. כך שאימוץ אורח חיים פעיל תורם לבריאות הנפשית של אנשי הקהילה, ללכידות חברתית ולתועלת כלכלית.

גישה לשבילי הליכה גם מפחיתה השמנה בקרב בני נוער

במחקר אחר, שנערך באוניברסיטת מיזורי ואוניברסיטת מיניסוטה שבארה"ב, נמצא כי הגדלת הגישה למסלולי טיול בטבע עשויה להיות קשורה לירידה בשיעורי ההשמנה בקרב בני נוער. החוקרים גילו כי באזורים בהם נמצאים יותר שבילי הליכה וטיולים ושטחים מיוערים, הצעירים עוסקים יותר בפעילות גופנית וסובלים פחות מהשמנה.

החוקרים ניתחו נתונים ממחוזות שונים ברחבי מינסוטה, והשוו את היקפי הפעילות הגופנית וההשמנה של בני נוער בכיתות ט' וי"ב, ביחס להימצאותם של שבילי הליכה בטבע ושטחים ירוקים באזוריהם. הם הגיעו למסקנה כי קיים קשר בין גישה מוגברת לשבילי הליכה בטבע לבין שיעורי השמנה נמוכים יותר.

לעומת זאת, באזורים בהם יש יותר שמורות טבע ופארקים שאינם מציעים שבילי הליכה, שיעורי הפעילות הגופנית היו נמוכים יותר. הסיבה לכך היא שלרוב אנשים מטיילים בשמורות טבע כדי ליהנות מהסביבה, אבל לא בהכרח כדי לעסוק בפעילות גופנית. אולם, גישה לשבילים מסודרים עשויה גם להגביר את היקפי הפעילות הגופנית: הליכה, ריצה ורכיבה על אופניים. החוקרים מסרו כי המחקר מציג את הדרך בה קובעי מדיניות ויכולים לשפר את בריאות הציבור באמצעות מדיניות בתחום התכנון והתשתיות.

לקריאה נוספת

המחקר המלא, אוניברסיטת מיזורי ואוניברסיטת מינסוטה
אתר רשת ערים בריאות